Zaloguj się

Informacje dotyczące dostępu do portalu można uzyskać kontaktując się z redakcją wwi.novum.pl.

Portal Wymiany Wiedzy i Informacji
Redakcja:
tel. +48 86 216 98 00 wew. 49
e-mail: wwi@novum.pl

Witamy na Portalu Wymiany Wiedzy i Informacji wwi.novum.pl.

Materiały informacyjne, przykładowe wzory regulaminów i innych dokumentów, zmieszczone na niniejszym portalu, zostały przygotowane starannie i przy najlepszej wiedzy NOVUM, w celu dostarczenia pomocy przy przygotowywaniu przez współpracujące Banki własnych dokumentów, dostosowanych do ich potrzeb. Przykładowe rozwiązania i postanowienia, zawarte we wzorach, uwzględniają jedynie poglądy ich autorów. Wykorzystanie zamieszczonych wzorów następuje na wyłączne ryzyko Banku. Novum nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki zastosowania tych wzorów lub ich fragmentów w dokumentach opracowanych i/lub stosowanych przez Bank.

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronach Portalu należą do NOVUM. Do korzystania z materiałów uprawnione są jedynie Banki współpracujące z Novum w oparciu o umowę „O ROZWÓJ I MODYFIKACJĘ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA”. Materiały te nie mogą być udostępniane ani rozpowszechniane bez zgody NOVUM na rzecz innych Banków lub podmiotów.

 

Logując się użytkownik zgadza się bez zastrzeżeń na powyższe zasady.